Proces

 • INFO

  Detaljno informisanje o montažnim kućama Eco Green House, putem web sajta, kataloga ili kontakt telefona +381 65 525 50 38..

 • Odabir kuće

  Izbor tipske kuće iznalaženje vantipskog rešenja u konsultaciji sa našim arhitektom, koje će zadovoljiti potrebe investitora.

 • Lokacija

  Odlazak na lokaciju radi upoznavanja sa terenom.

 • Ugovor

  Konačan dogovor oko tehničkih i finansijiskih detalja, kao i definisanje detalja u vezi sa rokovima. Razdrada i potpisivanje ugovora.

 • Uplata

  Uplata avansa po dogovoru.

 • Gotov objekat

  Izvođenje radova u dogovorenom roku.